Dash Across America Tour đến Bitcoin Roadblock ở Las Vegas

“Dash Across America Tour” của gia đình Blush trong Bus Bitcoin đã bị từ chối sự giúp đỡ từ nhà tổ chức Las Vegas Bitcoin trong việc thiết lập một buổi họp ở Las Vegas vì tour ủng hộ Dash.

Catherine Bleish, một nhà tổ chức các tour du lịch, lưu ý trong một blog Steemit rằng tour du lịch đã không thể xác nhận được thời gian và ngày tháng cho một buổi họp ở Las Vegas. Cô lưu ý rằng cô đã không thể post thông báo trên trang Facebook Las Vegas Bitcoin.

Bleish vẫn đăng thông báo trên blog của mình về một buổi gặp mặt trên Đường Fremont ở Las Vegas vào ngày 20 tháng 8.

Bleish, John Bush, hai đứa con của họ, và hai con chó của họ đang đi lưu diễn ở Hoa Kỳ với mục đích giáo dục và thông tin cho mọi người về tiền tệ điện tử và làm thế nào để sử dụng chúng. Họ giáo dục người dân về Bitcoin, Ethereum, và Dash, và về giá trị của công nghệ peer-to-peer và tổ chức xã hội phi tập trung tại Bitcoin Bus home.

 

Nhà tổ chức Las Vegas phản đối Dash

Bleish lưu ý nhà tổ chức Las Vegas Bitcoin sẽ không hỗ trợ các tour du lịch vì niềm tin rằng Dash là một loại lừa đảo. Bà lưu ý rằng trong năm 2014, các nhà tổ chức ở Las Vegas đã rất ủng hộ Bus Bitcoin và giúp họ lập kế hoạch một tour du lịch chỉ dừng ở bitcoin.

Bleish gửi cuộc trò chuyện, cô đã có với một nhà tổ chức, Julian Tosh.

Tosh cho biết đây không phải là phản ứng cá nhân, nhưng hỗ trợ và quảng cáo cho Dash của tour không động viên anh ấy để chia sẻ mạng xã hội của mình. Tosh lưu ý ông phản đối việc hỗ trợ altcoins.

Bleish trả lời rằng bà tin rằng mọi người nên có một cơ hội để gặp tour và thảo luận về mối quan tâm của họ.

Tosh trả lời rằng ông không hỗ trợ Dash bởi vì nó là một “instamine scam không có đổi mới.”

 

Cuộc tranh luận về Dash nổ ra

Bleish phản ứng bằng cách đưa ra ví dụ về những gì cô gọi là đổi mới Dash. Tosh cho biết ông không im lặng, nhưng chỉ từ chối cho truy cập vào các nguồn tài nguyên của mình.

Gia đình Blush tổ chức tour du lịch 2014 của mình sau kh, biên tập viên của Tạp chí Bitcoin, Ruben Alexander, thử một chuyến đi của họ – Liên hoan Porcupine Freedom ở New Hampshire – để sử dụng bitcoin, CCN báo cáo.

Với ba chuyến đi xuyên quốc gia sử dụng Bitcoin trong năm 2014 và năm 2015, cả gia đình du lịch hơn 14.000 dặm trong chiếc Bitcoin Bus trong khoảng thời gian chín tuần thăm 26 bang với chỉ một vài rủi ro trong chuyến đi đầu tiên.

Khi họ bắt đầu tour Bitcoin 2016 của mình trên khắp nước Mỹ, gia đình quyết định lên kế hoạch đến tất cả 50 tiểu bang bằng xe buýt Bitcoin của mình. Thời gian này, họ đã thêm altcoins.

Hình ảnh từ Shutterstock.

Comments

comments