[Cập nhật] Bitcoin được miễn giảm thuế ở Úc

 

Sau một tuyên bố chính sách của Bộ Tài chính Chính phủ Úc vào tháng ba tiết lộ rằng tiền tệ điện tử như Bitcoin có thể sẽ được miễn đánh thuế hai lần thông qua các hàng hoá và dịch vụ (GST) thuế, Chính phủ Úc đã giữ lời hứa.

Ngân sách 2016-17 của Chính phủ Úc đã liệt kê ý định của mình sẽ loại bỏ việc đánh thuế hai lần đánh vào tiền tệ kỹ điện tử như Bitcoin.

Một đoạn trích từ một bản tóm tắt của ngân sách 2016-17 tập trung vào việc làm và tăng trưởng, được phát hành ngày hôm nay, nói rằng:

Chính phủ đã phát hành một bài báo tham khảo ý kiến về việc thay đổi sự đối xử GST với tiền tệ điện tử. Sự thay đổi này sẽ đảm bảo rằng người tiêu dùng không còn ‘ bị đánh thuế đôi’ khi sử dụng tiền tệ điện tử để mua hàng hóa, dịch vụ đã chịu thuế GST.

 

Luật hiện hành: Bitcoin một tài sản vô hình

Các quy định hiện hành uỷ quyền của Sở Thuế Úc xem sự Bitcoin như một tài sản “vô hình”. Một đoạn trích từ bộ luật ghi rằng:

Bitcoin là vô hình và do đó nó không phải là một công cụ, và vì vậy nó không thể là một công cụ chuyển nhượng.

Điều này có nghĩa rằng pháp luật hiện hành quyết thuế đúp trên bitcoin, một lần khi trao đổi fiat tiền tệ điện tử, và GST áp dụng một lần nữa khi một đồng tiền điện tử được sử dụng để thanh toán.

Daniel Alexiuc, Giám đốc điều hành của Living Room của Satoshi, một startup bitcoin và blockchain thành công người Úc đưa quan điểm của mình về việc đánh thuế hai lần. Phát biểu với CCN, ông nói:

Quyết định của Sở Thuế Úc (ATO), dựa trên pháp luật hiện hành, dẫn đến việc thuế đúp trên bitcoin. Ví dụ: nếu bạn phải trả $ 4 trong Bitcoin cho cà phê, bạn sẽ phải trả 40c GST cho cà phê, và 40c một lần nữa cho bitcoin bạn sử dụng để trả cho cà phê.

Chính phủ ban đầu công bố rằng sẽ giải quyết ‘đánh thuế hai lần’ của tiền tệ điện tử dưới GST như một phương tiện để khuyến khích phát triển Fintech tại Úc. Các tuyên bố chính sách, có tựa đề “Luật Úc Ưu tiên Fintech” đã được phát hành vào ngày 21 Tháng Ba 2016.

Kho bạc Chính phủ Úc tuyên bố rằng nó đã nhận ra rằng có hơn 600 loại tiền tệ điện tử, với “các giao thức khác nhau để xử lý giao dịch và xác nhận.”

Vào thời điểm đó, Alexiuc thêm rằng tuyên bố của Kho bạc Úc là “lời lẽ khích lệ”, tại thời điểm khi ngành công nghiệp Fintech bắt đầu trì trệ trong các nước lục địa, và một số doanh nghiệp buộc phải chuyển ra nước ngoài.

Ông phát biểu:

Thuế đúp trên việc bán bitcoin không có ý nghĩa tài chính đối với hầu hết các doanh nghiệp Úc sử dụng bitcoin, vì làm như vậy sẽ đắt hơn 10% so với sử dụng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc bất kỳ tùy chọn thanh toán khác. Vì vậy, chủ yếu vẫn chỉ các cá nhân sử dụng bitcoin tại Úc cho đến bây giờ.

 

Thuế đúp trên tiền tệ điện tử

Theo dõi tuyên bố giải quyết việc đánh thuế hai lần tiền tệ điện tử theo GST, Kho bạc Úc phát hành một tài liệu thảo luận mới [PDF] hôm nay.

Phần giới thiệu ghi:

Chính phủ nhận ra rằng cách đối xử này có thể ngăn việc sử dụng các loại tiền tệ điện tử và cản trở sự phát triển.

Bài viết này cung cấp thông tin chung và các câu hỏi để tham vấn về các phương pháp tiếp cận tiềm năng sẵn có để xác định tiền tệ điện tử trong luật thuế GST và thay đổi cách đối xử GST để loại bỏ ‘đánh thuế hai lần “.

 

Định nghĩa tiền tệ điện tử

Trước khi nhìn vào các tùy chọn về cách Bitcoin và các tiền tệ điện tử có thể được GST-miễn phí, các cuộc thảo luận khuyến khích trên giấy tìm cách xác định chính xác một tiền tệ điện tử là gì, trước khi quyết định miễn thuế đúp.

Định nghĩa của một ‘tiền tệ điện tử“ có thể bao gồm các yêu cầu dựa trên các tiêu chí sau đây.

Nó là:

  1. Một đơn vị kỹ thuật số hoặc tài khoản không hữu hình.
  2. Không được tính bằng đơn vị tiền tệ khác, khiến nó trở thành đồng tiền độc đáo.
  3. Thường được sử dụng là phương tiện trao đổi.
  4. Hai cách chuyển đổi đối với hàng hóa thực tế, dịch vụ và tiền tệ fiat
  5. Phụ thuộc vào các mật mã kĩ thuật để xác nhận giao dịch.
  6. Thiếu điều khiển tập trung hoặc xác nhận tập trung của tiền tệ, chẳng hạn như thông qua việc ‘sổ kế toán phân phối’.

 

Tránh đánh thuế hai lần trên Bitcoin

Kho bạc liệt kê ba lựa chọn để thay đổi luật thuế GST có thể ngăn ngừa việc đánh thuế hai lần trên tiền tệ điện tử.

Hai tùy chọn chính, trích dẫn của Kho Bạc là:

  • Đánh thuế đầu vào: Theo khả năng này, Bitcoin được đối xử như nguồn cung cấp tài chính ví dụ: cổ phiếu giao dịch, các khoản vay và các loại ngoại tệ, tất cả đều là đầu vào chịu thuế và không chịu thuế GST. Lựa chọn này về cơ bản tương tự như đối xử dành cho Bitcoin bởi Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh.
  • Đối xử với Bitcoin như ‘tiền’: Như tên gọi, tùy chọn này có thể có nghĩa rằng Bitcoin và các tiền tệ điện tử sẽ được coi là tương đương với ‘tiền’. Lựa chọn này sẽ thấy Bitcoin có trong định nghĩa hiện tại của ‘tiền’ bao gồm tiền tệ Úc hoặc nước ngoài, kỳ phiếu, tín phiếu của các đơn đặt hàng trao đổi và tiền.

Lựa chọn thứ ba sẽ coi tiền tệ điện tử như là tài sản miễn thuế GST. Về cơ bản, nghĩa là  tiền tệ điện tử sẽ được miễn trừ thuế GST như thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Không quan trọng là lựa chọn nào, “thỏa thuận nhất trí cuối cùng để thay đổi GST sau đó sẽ được yêu cầu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ”, tờ báo nói thêm.

Bất kể đó cải cách chọn cách nào. Kho bạc đang mời các bên liên quan nhận xét về các tài liệu thảo luận, thông tin chi tiết có thể tìm thấy ở đây.

 

Hình ảnh từ Shutterstock

Comments

comments