Bitcoin là gì?

Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên không được tạo ra hay bị kiểm soát bởi một cá nhân hay tổ chức nào cả. (The first decentralized digital currency)     Bitcoin dùng để làm gì? Như tất cả cả loại tiền thông thường.… Read More